Privacy policy

Met huidige verklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van uw contact met de firma Raepers nv, Tiensesteenweg 236, 3800 Sint – Truiden. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u of uw onderneming, op welke basis en waarom deze verwerkt worden. Ze omschrijft ook welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens.

 

1. Identificatie en contactgegevens:

Raepers nv
Tiensesteenweg 236
3800 Sint-Truiden
Tel.        0032 11 682205
Fax.       0032 11 695320
info@raepers.com
BTW 0474.053.054

De verwerkingsverantwoordelijke (DPO) van de gegevens is Peter Raepers

 

2. Wiens gegevens worden verwerkt in onze onderneming:

Prospecten Gegevens van rechtspersonen Via alle contactvormen *
Prospecten Naam verantwoordelijke(n) Via prospectie
Klanten Gegevens van rechtspersoon Op basis van een overeenkomst
Klanten Naam contactpersoon Op basis van een overeenkomst
Sollicitanten Naam + alg. gegevens Op basis van VDAB gegevens
Sollicitanten Naam + alg. gegevens Op basis van bezoek sollicitant
Werknemers Naam + contactgegevens Op basis van overeenkomst
Werknemers Pers. gegevens Wettelijke verplichtingen
Werknemers Gevoelige gegevens Externe dienst voor preventie en bescherming
Leveranciers Gegevens van rechtspersonen Via alle contactvormen *
Leveranciers Naam contactpersoon Op basis van contactneming
Leveranciers Naam contactpersoon Op basis van overeenkomst
Interimarissen Naam + alg. gegevens Op basis van overeenkomst
Interimarissen Naam + alg. gegevens Op basis van VDAB gegevens

Via alle contactvormen * = Prospectie (Telefoon – bezoek) – Website (contactpagina) – Email of fax marketing – bestaande database – Selectie

 

3. Doeleinden – rechtsgrond:

Alle gegevens die verwerkt worden, worden verwerkt met doelstelling tot een directe samenwerking tussen de persoon/onderneming, waarvan de bedrijfsgegevens bijgehouden worden, en onze onderneming.

                -Prospecten :       Verkoop te organiseren
                -Klanten:               Om de bestaande samenwerking verder te zetten + wet. verplichtingen
                -Sollicitanten:      Met als doel de geschikte werknemer te vinden
                -Werknemers:   Wet. verplichtingen + samenwerking
                -Leveranciers:     Wet. verplichtingen + aankoop + naleven langlopende overeenkomsten
                -Interimarissen:  Wet. verplichtingen

Uw reactie op onze contactneming geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

4. Bewaartermijn:

Prospecten -Gegevens rechtspersonen: onbeperkt
-Gegevens nat. personen tewerkgesteld binnen een rechtspersoon, tewerkgesteld in een functie die direct gerelateerd is aan het product of dienst die onze onderneming verzorgd : zo lang als nodig is om de samenwerking te realiseren
Klanten -Gegevens rechtspersonen: onbeperkt
-Gegevens nat. personen tewerkgesteld binnen een rechtspersoon, tewerkgesteld in een functie die direct gerelateerd is aan het product of dienst die onze onderneming verzorgd : zo lang als de samenwerking bestaat.
Sollicitanten De gegevens worden bijgehouden gedurende de periode dat er gezocht wordt naar de geschikte nieuwe werknemer. Zes maanden na de indiensttreding van de nieuwe werknemer worden alle sollicitantengegevens vernietigd
Werknemers De gegevens worden bijgehouden gedurende de samenwerkingsperiode – de wettelijke verplichte periode
Leveranciers -Gegevens rechtspersonen: onbeperkt
-Gegevens nat. personen tewerkgesteld binnen een rechtspersoon, tewerk gesteld in een functie die direct gerelateerd is aan het product of dienst die deze onderneming verzorgd : zo lang als de samenwerking bestaat.
Interimarissen De gegevens worden bijgehouden gedurende de samenwerkingsperiode – de wettelijke verplichte periode

 

 

5. Ontvangers en doorgifte:

Algemeen: uw gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden tenzij absoluut noodzakelijk. De lijst van uitzondering vindt u hieronder:

Prospecten Adm. personeel Raepers nv
Com. personeel Raepers nv
-Telecom operators
-Direct Marketing supplier
-Com. personeel van de dealers
-Hyundai Construction Equipment Europe
Klanten Adm. personeel Raepers nv
Com. personeel Raepers nv
-Telecom operators
-Direct marketing supplier
-Com. Personeel verdelers
-Hyundai Construction Equipment Europe
-Overheid -Extern boekhoudkantoor -Advocaat
Sollicitanten Adm. personeel Raepers nv -Interim bureau
-Overheid -Externe dienst voor preventie en bescherming
-Extern boekhoudkantoor
-Extern sociaal secretariaat -Advocaat
Werknemers Adm. personeel Raepers nv -Interim bureau
-Overheid -Externe dienst voor preventie en bescherming
-Extern boekhoudkantoor
-Extern sociaal secretariaat
-Advocaat
Leveranciers Adm. personeel Raepers nv -Overheid
-Extern boekhoudkantoor
-Advocaat
Interimarissen Adm. personeel Raepers nv -Interim bureau
-Overheid
-Externe dienst voor preventie en bescherming
-Extern boekhoudkantoor
-Extern sociaal secretariaat
-Advocaat

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het traject te doorlopen en in aanmerking te komen om een samenwerking met onze onderneming aan te gaan. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het traject niet worden doorlopen en kan er geen samenwerking tot stand gebracht worden.

 

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren.
3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
6. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 

7. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Peter Raepers

Tel.        011/682205
E-mail.  Peter.raepers@raepers.com

 

8. Technische en organisatorisch maatregelen die onze onderneming zal nemen om conform te zijn met de GDPR wetgeving:

                -Onze onderneming verklaart alle wettelijke, technisch en organisatorische maatregelen
                 getroffen te hebben om conform te zijn met de GDPR wetgeving.
                -Onze onderneming verklaart enkel te werken met GDPR veilige subcontractors en
                 leveranciers.